Naar cohesie en transformatie Volkstuincomplexen regio Alkmaar

Zoals bij veel kringen,  speelt ook bij volkstuinhouders het fenomeen dat ieder voor zijn/haar eigen eilandje, het stukje grond, meer (bijzondere) waardering toedicht, koestert, dan voor het stukje grond van anderen. Er is in de loop der jaren veel onderlinge irritatie en spanning gekomen, wat tot oplossingen wil komen via een overkoepelende organisatie voor (belangen van) volkstuinhouders.      Het blijkt echter dat strenge regels met zelfs bijgevolg rechtszaken,  de onderlinge harmonie niet ten goede komt, integendeel. Lees meer: Volkstuinen regio Alkmaar

© Copyright hoederschapvandeaarde