Veranderingen bevestigd voor boerderij, landbouw en veeteeltbedrijf te Midwoud NH

Al lange tijd worden veranderingen gewenst en voorvoeld, waarbij ook privé omstandigheden in een betere stroom willen komen. Ook hier boden het land en de dieren de nodige sleutels:

Boerderij, veeteelt en landbouwbedrijf in Midwoud NH (voorkeur anonieme vermelding)

Doorgevingen ter inspiratie, i.s.m. de natuurwezens en Moeder Aarde vertegenwoordigers.

–  Eerste beeld een jonge boer met z’n vrouw (voorouders). Hard werken, met hart en ziel.

–  Op latere leeftijd (beeld oude vrouw) laat zich ondanks grote tanigheid, vermoeidheid en teleurstelling, enige verbittering zien.

Grindpad, tussen weilanden, wederzijds vee, in de verte het huis – in schaduw, die echter snel oplost (mede door/in de stroom van nieuwe keuzen).

– Een andere oude vrouw,  waarschijnlijk een onbekend iemand uit de nog verdere geschiedenis: biddend met een rozenkrans. Had sterk religieus stempel op de plek gezet (zie ’n kerk oprijzen); zag daarin graag continuatie* –  het leverde echter zoals grotendeels bekend, de nodige zwaarte en beperkingen. (*bij deze doorgeving is daar verandering in gekomen).

–  Ergens uiterst links in de hoek van een wei, in een lijn naar de rechterhoek van die wei loopt een waterader (staat/stond/symbool voor? een oude badkuip als drinkbak voor de dieren).

–  Hooi scheppen op ’n kar. Wordt iets aan toegevoegd; korrels of poeder, plastic zak met koeienkop, ter verbetering. Gezellig koffie drinken met ’n clubje mensen.

–   Oprechtheid: het goede, zuivere tot steeds groter besef laten worden, bekendheid brengen rond preventie en reductie van ziekten.

–   Het bedienen e.d. van mensen (rondleidingen) vraagt veel energie. Zoeken naar wat/hoe anders.

–  Er leeft een sterk innerlijk besef m.b.t. het vee ‘het kan anders, we willen anders’ – het is een zoeken náár – echter het financieel economische belang overstemt nog dit besef.

– Grote donkere schuur, boer opent hoge deuren: heerlijk… licht en ruimte.

– Sterke verbondenheid met de dieren…ondanks veel buiten zijn, de daar aan verbonden economische waardering (o.a. Cono), wordt de vraag gevoeld hoe het nóg beter kan voor de dieren.

–  Meer persoonlijk (naar eigen invoeling wel/(nog) niet wat mee doen; tijd is mooi peillood): kippen aan het spit rijgen voor eigen consumptie. Nog met dubbele kade kanten leven; genot uit vlees consumptie bij groeiend bewustzijn rond alternatieve mogelijkheden. Hoe komt ’t beste licht op verandering van gewoonten door verandering van bewustzijn.

–  Grote hooizolders leeg, donker… het (is/wordt) allemaal te groot. Hoe anders??

–   Zoekt meer bevrediging uit directer contact met de buitenwereld, zonder dat het teveel energie kost. Een boerderij winkel(tje) trekt maar lijkt te bewerkelijk, belastingen etc.

– In essentie: zoeken naar nieuwe balans door voorvoelde, nodige veranderingen, tussen eigen behoeften en financieel economische behoeften naast het willen delen van informatie en ervaring.

Een breiende oma: hoe deden die het dan, toen grootschaligheid met daaraan inherente financiële afhankelijkheid nog niet bestond. Er volgen enige mogelijkheden, meer gerelateerd aan de tijd van Nu.

Het in eigen beheer van energie en voedsel voorzien lijkt niet te moeilijk:

Is er stromend water in de buurt…. er verschijnt een watermolen. Goed voor het opwekken van energie, grote besparingen en goed voor het water. Uiteraard 1 van meer mogelijkheden.

Voorzien in eigen voedsel, vlees consumptie aanvullend/overgang vormend: een permacultuur tuin* met o.a. noten, zonnebloem(pitten), mais, pompoenen voor zuivere en hoogwaardige eiwitten, vitaminen/mineralen, ijzer, bitterstoffen, zuren etc.

(*met grote diversiteit kruiden, bloemen – ook fijn voor de aarde i.p.v. eenheidsakkers).

–  Mogelijke terugkeer naar kleinschaligheid door duidelijke regionale profiel activiteiten. Vrijwilligers zullen hieruit ontstaan, zij helpen met b.v. groente tassen, zelfpluk(dagen), organiseren van (boeren) markten (waarbij smoothies uit eigen teelt worden uitgedeeld) en het educatief maken van fundamentele zaken bij scholen, w.o. scholen die ook stagiaires kunnen leveren.

– Natuurwezens: van bollenvelden naar educatie tuinen?

–  Accent op elkaar helpen met b.v. ruilhandel (barteren zie document, kunnen allerlei eigen bedachte extra’s aan toegevoegd b.v. regelmatige standaard tegoeden).

– Heel belangrijk: inleven van ieders rol in een nieuw perspectief. Wat is de zielepassie en waar ligt al wat ervaring, hoe elkaar daarin te helpen om te groeien in gewenste know how/ervaring of- hoe elkaar aan te vullen; het land en i.h.b. deze plek met eigen geschiedenis, werken op het land, de planten, energetische processen en natuurwezens, dieren, biologische melk en -verwante productie, kinderen, integratie permacultuur (educatie) met: mogelijk creëren diversiteits landschap bv ook een bosachtig gedeelte om van hoog naar laag te komen, met een rijk gevarieerde vegetatie. Eetbaar landschap, vergeten gewassen etc. Last but zeker not least het educatieve aspect en de rondleidingen, wellicht nuttig die (geholpen door vrijwilligers) meer op doelgroepen af te stemmen b.v. jonge kinderen/studenten/ouderen).

– Profielvorming naar buiten toe, het opbouwen van meer plaatselijke nominatie: Nieuwsbrief met verslag veranderingen, progressie. Persoonlijke karakter erg belangrijk, komen spontaan helpers op af. Communicatie vanuit en tot het hart: bewustwording en herkenning leidt tot saamhorigheid en motivatie elkaar voorbij de betekenis van geld te helpen, waardoor gelijk ook ieder zichzelf helpt.

– Daarbij kan ook alvast vooruit gedacht worden m.b.t. alternatieve uitwisselingsystemen b.v. bartering, waarvan documentatie is gegeven. Wereldwijd dé bewezen oplossing voor alle financieel economische (en dus ook sociale) problemen.

Ans Reurekas, 12 oktober 2011. www.hoederschapvandeaarde.nl

Reactie bij het bezoek 24 oktober:

Wat m.b.t. het verleden was doorgekomen werd herkend door de vader van de boer.

Boer: dit alles bevestigt het gevoel en zelfs enkele zaken waren al in de doorgegeven context in beweging gekomen.

Het is nu een kwestie van interne processen aangaan (er zijn nog wat drempels te beslechten) waarna tot een gemeenschappelijke overeenstemming en aanpak kan worden overgegaan. Het ongekende doch in de geest reeds verkende kan dan gerealiseerd worden

Nieuwe perspectieven voor Zorgproject Vrouw Holle, Ursem NH

Een zorgboerderij waar jongeren begeleid worden en weer bij zichzelf kunnen komen binnen de warmte van gezin, dieren en het land daar komt heel wat bij kijken. Na een ingrijpende gebeurtenis ca. 3 jaar geleden en daardoor veranderde omstandigheden, ontstond behoefte aan ‘koersduidelijkheid’ , nieuwe perspectieven en daarbij behorende inspiratie rond alle (on)mogelijkheden:

Zorgproject ‘Vrouw Holle’ Niek Dol, Ursem

Reading in samenwerking met Witte Broederschap, Sjamanengidsen en natuurwezens

Er wordt gewezen op een kruising van belaste energie/leylijnen (parallel aan de omringende wegen?) en het blijkt direct nodig dit punt te verlichten; er volgt een instroomvortex (kosmische, vitaliserende energie).

Mogelijk is voor deze plek/dit landschap nog meer opschoning nodig, echter in dit stadium (een gesprek met Niek heeft nog niet plaatsgehad) is dit nog niet aan de orde.

Ik merk dat het informatie winnen zeer moeizaam gaat en krijg daarbij dat dit ermee heeft te maken dat er ca. 3 jr geleden iets ingrijpends is gebeurd en in de daarop volgende jaren de stiuatie qua spanning niet verbeterde (er is ook iets gebeurd in de schuur, gereedschap… open cirkelzaag?). Het niet goed aankunnen; energie tekort- er hangt zwaarte (vooral in de schuur). Niek kon (kan?) z’n volle potentie niet meer erbij houden, voelt zich a.h.w. buiten zichzelf. Voel z’n onmacht en zelfverwijt. De dieren en de natuurwezens voelen dit ook plus, heel belangrijk: zij hebben weet van de slacht.

Al met al is het geen toeval dat Niek enige jaren geen contact meer had/voelt met de natuurwezens; niet alleen hij maar ook zij hadden/hebben zich merendeels wat teruggetrokken. Ik zie het echter wel al lichter worden (bij meer gerichte aandacht, focus).

Een korte blik in de woning, schemerig, (het zwaar zien/beleven ván) waar een vrouw is (creatief, haken…?) en krijg onmiddellijk giga pijn op m’n nek en schouders: deze vrouw heeft een te grote balast getorst en is aan zichzelf voorbij gegaan- altijd klaar staan voor iedereen,  naar het voorbeeld van voorgaande generaties.

Een zak met wortels wordt uitgestort (paarden?) , was aan de lijn, in de verte een molen.. kontakt mee (graan betrekken?) dan wel een aanreiking hiertoe, voor meer samenwerking/product uitwisseling.

De grond is (plaatselijk?) erg droog/hard. Er wordt gesuggereerd dat een mengsel van zand, turf, humus en mest zorgen voor verbetering.* irrigatie: zie verderop in de tekst.

Het land zou graag meer variatie verwelkomen i.p.v. de nu meer geconcentreerde clusters, b.v. permacultuur (inspiratieplek b.v. Guurtje Kieft). Fruitbomen en -struiken: appels, peren, perziken, bessen, bramen etc. Kruiden erg welkom; zie (veel) lavendel.

Energetisch voedende bloemen b.v. rozen, zonnebloemen.

Wordt een pannetje (vergelijk: duinpan) met in het midden een watertje getoond; hier zouden de natuurwezens zich helemaal top bij voelen. Zo mogelijk, ‘t liefst stromend water. Kronkelpaadjes met rode flagstones tussen de pannetjes en perken. Naambordjes met omschrijvingen.

De moestuin links vóór daarbij zie ik een authentiek grootmoeder type: het werd/wordt gekoesterd door haar (DE Vrouw Holle!) dit voelt heel fijn.

Het overige land (siertuin rechts vóór kwam even in het bijzonder langs) ‘mist’ wel wat de (ook in de man aanwezige) vrouwelijke aandacht/liefdesverbinding (het is veeeeel).

Het water  zou erg baat hebben van een watermolen (is die er of was die er al?) voor revitalisatie en zuurstofverrijking, het liefste met koperen (beslagen) radaren. Ook kan dan mooi stroom worden opgewekt.

Met het water wordt vervuiling (energetisch) meegevoerd. Mocht ’n watermolen (nog) niet kunnen dan zie ik ’n windmolentje op ’n bepaald punt staan voorzien van de nodige techniek. Dit zou ook schelen in het verspreiden van zwaarte over het land. (weet toevallig ook dat er via 0.groep Zaandam e.e.a. verkrijgbaar is).

*Vijver(tje?) – Een bassin (ligt onder/tegen ’n verhoging aan zo te zien) aanleggen waarvan uit het land geïrrigeerd kan worden.

Om het huis vooral aan de wegenkanten energetisch te beschermen , zou een beuken- of wilgenhaag uitkomst kunnen bieden.

Een upgrade van huis en schuur (lichte kleuren alleen al) voelt gewenst (enkele zwaar aanvoelende plekken); dit komt het gemoed zeker ten goede.

Samenwerking/uitwisseling met buurtgenoten

Aangereikte suggesties voor meer doorstroming van dynamische exploitatie:

– Bezoekerscentrum: terugkeer/stimulance (streek)gebonden producten en ambachten. Daarbij ineenvlechting aanspreken van gemeente- en buurtgenoten (vooral veel vrouwen enthousiast): kleinschaligheid, samenwerking, producten/diensten uitwisseling. Voorbeeld zelfredzaamheid energie en voedsel (het herwonnen bewustzijn mbt integratie heilkruiden), duurzaamheid, minimale CO-2, zuivere lucht/water/bodem. Educatie- en voorbeeldplek basale en evenwichtige levensbehoeften.

– Element Kunst? (besproken); onderdeel bv VVV fiets(kunst) route

– Open Dagen

– Excursies met lunch, brood betrekken van de nabijgelegen molen (samenwerking)

– Scholen: educatie en stages

– Verkoop van eigen kaasproductie, bordje aan de weg

– Plaatsing van bijenkorven/kasten, veel drachtplanten

– ’s Winters voor de schaatsers koek en zopie: naamsbekendheid

– Uit te bouwen met redactie in krantjes, regionale media etc.

Ans Reurekas, 24 juni 2011.

Bevindingen bij het bezoek 4 juli:

De informatie werd in grote lijnen herkend/bevestigd en met groot enthousiasme ontvangen.

Veel van hetgeen aan nieuwe input werd aangereikt heeft even tijd nodig om aansluiting te vinden bij alles wat inderdaad toe is aan verandering en op veel punten al focus had bij Niek.

Hij schrijft t.z.t. nog apart even een reactie stukje voor op de site.

Natuuropstelling Almen

Het verleden, heden en toekomst in beeld via de natuurwezens! Een prachtige en gevoelige weergave, zeer boeiend om te ontvangen én om te lezen. Wat zijn pijnpunten en wat zijn hoopvolle aspecten en….wensen!

Verbonden met:

–  De Grond: geen info i.h. bijzonder – is geïntegreerd in de andere segmenten

Volgde later (bij behoefte waterverspreiding): knol- of aardappelveld onder bekabeling: als ze ’t konden, zouden de planten daar het liefste zo weglopen.

En (als laatste info over dit gebied):

Beeld patroonheilige in bekende bruine monnikenpij: wijst naar de grond:  intentie inrichting, verzorging en bescherming van het land wel met liefde voor het land echter vanuit ‘kerkse’ associatie, bewustzijnsbegrenzing. Het wezenlijk belang-rijke: uitwisseling rond behoeften in de natuur, de vorm-geving tot ieders welzijn, ontbreekt en dat voelt zeer pijnlijk.

Kaars: geef dit licht door en wel zodanig dat het in ieder herkend wordt en wees er trouw aan! (trouwring aanschuiven)

–  Bomen:

Pijnlijke teengewrichten, wortelpijn van de bomen. Problemen vochtbalans, mede door ondoordacht kappen.

Lindebomen: kappen = halveren? Cultuurmodeleren?

Kruin, wortels en grond (bodemdiertjes) hebben last van straling door bekabeling.

Kaalslag, onvoldoende bijen e.d., houtrot, te harde bodem, onvoldoende bodemdiertjes.

– Water:

Overstromende vaart (energetisch): zwaarte van de stad; stress, emoties, medicijnvervuiling en andere vervuiling; codes achtergebleven. Beperkt en hindert het werk van de natuurwezens.

Bekabeling ook ergens boven water (als bij Zaandam): vissen met vlekken, bulten.

Ergens ’n watermolen (en/bij ’n klein tankstation?) – indien de rotorbladeren met koper(beslag) zouden zijn, zou ’t water ontladen, geneutraliseerd en hersteld en goed gerevitaliseerd kunnen worden.

Vogels ‘doorboren’ deze velden ahw: zelf genieten zij natuurlijke bescherming ivm een andere, hogere trilling.

Het water zou graag meer verspreid willen zijn ipv geconcentreerd. Zie rietkragen.

De mens als (her)integrator van het ecologisch evenwicht. De natuur schrééuwt hier om integratie van diversiteit b.v. met permacultuur. Deze mensen zouden hierin, als onderdeel van de totale biotoop ook heel goed bijdragen aan alle behoeften. Er is zoveel overvloed te scheppen (beeld pompoen, als een van de vele mogelijkheden in willekeurige beddingen).

Sterke focus hartenergie: deze zou geweldig gestimuleerd kunnen worden met veel bloemen, kruiden, fruitbomen.

Verder komen trekkershutten in beeld en prieeltjes, voor meditatie (particuliere beheerorganisatie?) en verbinding met het landschap en de natuurwezens. Daarbij mooie muziek, zang/klanken. Mensen ontfermen zich voor alle nodige verzorging; zie mensen stroschoven maken, dit is tevens onderdeel van een levendige ambachtenleer, werkplek concentraties. Er lopen schapen voor natuurlijke begrazing. Voor kinderen een dankbare plek weer vertrouwd te raken met de natuur en de dieren.

Toevallig kwam ik deze tekst, zo mooi aansluitend tegen over Gezonde Gronden (Den Haag): Meewerken en -leren
Zoals aangegeven zal veel van de tuin tot stand komen door cursussen en workshops. Ook als de aanlegfase klaar is zal de tuin een belangrijke leerplek zijn voor natuurlijk tuinieren, gezonde voeding en andere permacultuuraspecten.
Ook zullen vrijwilligers terecht kunnen, die houden van tuinieren en ook nog wat willen leren.
Scholen en verenigingen zullen welkom zijn en ontvangen worden met een educatief programma waarin aspecten van gezonde voeding, belang en mogelijkheden van lokale voedselproductie, en de noodzaak van een schone, voedzame bodem, schoon water en zuivere lucht.

Ehzerwold

Impressie verleden (?) groot wit pand, lange oprit, donker spijlenhek met kroon, luxe auto’s, bedienden, zonnewijzer in de siertuin (meerdere, nu met ergens kasje), witte grindrandjes, bankjes. Van Heeckeren’s elitaire fase… vossenjacht?

Donkere kerkgevel (is er een (interne) kapel?) invloed…het ondefinieerbare als ontoegankelijkheid waarachter toorn, straf of wel genade en eervolle plaats in de hemel; mooi bezit mooi onderhouden, personeel heeft een baan, het land is veredeld en het nageslacht verzekerd van eenzelfde perspectief.

Drukke arts, beelden sanatorium, bedverpleging, restaurant: zoals ’t ook is gegaan.

Bij een/de ingang beeld wederzijds (waren?) stenen ronde knoppen op een diabolovormige voet.

Heden:  Alles teveel gecultiveerd. Commerciële belangen bepalen het geheel.

De natuur voelt zich koud (letterlijk..)

Honger: deze plek heeft nood aan verbinding met zuiver bewustzijn, uitwisseling vanuit het vrouwelijke (serverende vrouw)

In de verte watermolen? – vanaf ’n waterrand (rietsigaar zichtbaar) – meer(tje)?

Akker(s)? – grootverbouw. Het land wil het graag anders!

Bloemen dragen (ook hier) heel positieve energie bij – echter intentie omslag gewenst: anders dan alleen maar mooie sier. Ze voelen zich in zeker opzicht nogal ongezien en eenzaam.

Lege weide ergens, met houten hek. Beetje donker (mede) door hoge bomen (?), leegte gevoel (weerspiegeling). Oude Speellocomotief? Metafoor voor vergane glorie aan nieuwe generaties willen doorgeven?…  beter zou zijn….:

Fontein (?) integreren in kinder waterpret (ook voor het water fijn) – veel zand (bergje beklimmen)

Zie akte ondertekend worden: landschapsverandering zit al in de lucht.  Beeld groepje mensen ter plekke die hierover spreken, Wordt gewezen naar bruggetje…. Aan de overkant een molen, witte vlag, waar ze o.a. kaas verkopen (streekproducten). Economische aspecten over laten gaan in nieuwe afstemmingen/perspectieven… Veel potentie: rust, bezinning (schuilhutten met bankjes), wandelroutes oa mooie dennelaantjes, kunst (beelden), permacultuur(school). Fruitbomen en –struiken. Informatieborden van de omgeving en informatiebordjes bij de gewassen.

Hert:  uitdaging fauna integreren;  ecologisch all win evenwicht.  Projectmatig: hechte samenwerking nodig;  bundeling aanwezige expertise

“Neem ze mee naar plekken waar al veel te zien/voelen/ervaren is, laat ze herkennen en zo steeds meer en verder tot acceptatie, gedeelde passie en deelname komen!”

Ans Reurekas, 21 juni 2011.

Bevindingen bij bezoek Almen 26 juni:

– Veel herkenning van hetgeen werd geschetst, heel fijn. Zelfs de lang geleden gehalveerde lindeboom en de keurig gemodelleerde lindeboompjes.

– Net vóór het asielzoekerscentrum (gedeelte platte dak), ca. 2 m evenwijdig aan het hek, is een enorme vortex – ik meen een instroomfortex, wsl om belaste plek te verlichten en energielijnen te vitaliseren.
– Verbonden met de perenboom in het midden: gevoel alsof ik ‘m zó kon optillen.

Blijkt met (inderdaad) te droge grond verband te houden; veel bomen zijn van binnen daardoor ‘hol’ – de walnootboom was daardoor al ca. 9 jr geleden bij noodweer gesneuveld.

– Vanaf de overkant (bomenzoom, hoger gelegen kant met wit huis) zag ik links en

Rechts van het huis een stroompje (ondergronds) lopen die in één stroompje samenkwamen meer aan de rechterkant van de weide.

© Copyright hoederschapvandeaarde