Bloei en Oogst


Gedurende ca. 11 jaar is al veel werk belangeloos en anoniem verzet met werkelijk opzienbarende resultaten, waarvan echter geen uitgebreide verslaglegging is gedaan. Wel zijn velen op verzoek bereid om hun ervaringen te delen (dit kan via het contact menu).

Wil je beknopt representatieve  informatie doorsturen dan kan dat via de Flyer 2012 Hoederschap vd Aarde deze staat ook bij het contact menu.

Op deze pagina kunnen ervaringen van het verrichte (energetische) werk worden weergegeven.  Dit kan anoniem of met je naam erbij.  Enige tijd geleden publiceerde Trouw een bericht van Staatsbosbeheer bij de herinrichting van een bos in Drenthe, waarin stond dat Staatsbosbeheer open stond voor bezieling van het bos:  een lofwaardig en  harten openend initiatief.

Graag  een korte en duidelijke weergave.  Aanleidingen kunnen zijn:

–        een tuin met groeistoornissen

–         energetische af(be)scherming of vitalisatie van speel- en/of  andere plekken

–         het  energetisch begeleiden van groen-(her)inrichtingen en nieuwbouw, renovaties, infrastuktuur

–         zorgwekkende situaties rond dieren

–         onbestendig voelende ruimten,  zônes

–         stralingsbelasting

–         (re)vitalisatie energetische biotoop:  water, bodem, planten, dieren en mensen

Naast vermelding van de aanleiding, is uiteraard van belang hoe de situatie is veranderd na enig werk. Dat zullen we met een documentverwijzing hier opnemen. Dit is belangrijk voor het totstandkomen van een z.g. ‘Kennisbank’ (zie aparte pagina), waarmee we een portfolio kunnen opbouwen voor  bedrijven, instanties, gemeenten etc.

Alvast hartelijk dank voor je medewerking!

10 februari 2012: Begeleiding levensbrug Aiste, de lieve hond van Joris

Over een heel ander onderwerp dan door Jacqueline bedoeld, ging het telefoontje: Aiste, de hond van Joris die al enige tijd bij haar logeerde en nu behalve niets meer wilde eten, ook niet meer wilde drinken. Er groeide, liefdevolle zorg ten spijt, ongerustheid over haar gemoedstoestand.  Onbekend gebleven achtergrondinformatie gaf verheldering en met enkele remedies kon zij haar proces, na een mooie en langdurige opleving, afronden. Begeleiding levensbrug van Aiste

17 maart 2011:  Reactie op Suksesvolle opschoning N.O. Frankrijk

Wat een prachtig nieuws! Geïnspireerd door de workshops en boeken van Marco Pogadcnik heb ik ook meegedaan aan reiniging van plaatsen. Heel blij dat steeds meer mensen hieraan meedoen! Wie weet kom ik nog eens een kijkje nemen bij jullie… Hartegroet, Gertruud Reus

November 2010: Genezing Maggie

Het was met onbehandelbare en toenemende klachten al enige tijd duidelijk dat Antje, een van twee lieve Ierse Wolfshonden, niet lang meer zou leven.  Daags na een bezoek liet zij zich met een warme groet even zien; dit leidde later tot een bijzondere verdieping.  Voor het vervolg:  Genezing Ierse Wolfshond Maggie

© Copyright hoederschapvandeaarde