Bronintelligentie


NATUURWEZENS

Het bestaan van natuurwezens is geen geheim meer. Alle elementen: lucht, water, vuur, aarde, ether en levensvormen: planten, mineralen, dieren en mensen zijn bezield, herbergen bewustzijn dat verbonden is met natuurwezens.

Als ambassadeurs voor het in- en uitstromen van energie en informatie, begeleiden natuurwezens de groei,-  vorm en -functionele krachten, naar de door engelen liefdevol doorgegeven blauwdruk.

Zonder deze materie-bemiddelaars zou er geen driedimensionale expressie mogelijk zijn!

Er zijn ook natuurwezens die, na het volbrengen van specifieke evolutiefasen binnen een dimensie, als mens kunnen incarneren.

Ooit, heel lang geleden waren veel mensen bewust betrokken bij scheppingsprocessen, zij werkten intens met hen samen. Als waarlijke Aarde Hoeders begeleidden wij de natuur en al het leven!

Toen er door degradatie, verdichting van het menselijk bewustzijn op grote schaal misbruik van scheppende vermogens werd gemaakt (identificatie met blauwdruk-tegenstrijdige krachten, zwarte magie) met voor de mens zelf én de planeet rampzalige gevolgen, trokken de meeste natuurwezens zich terug. Lange tijd verkeerden zij in vergetelheid.

Nu sinds enige decennia het bewustzijn bij veel mensen zich verheft, verlicht weet door een besef van onsterfelijkheid, meerdimensionale werkelijkheid en de hieraan gelinkte universele liefde met allen, alles en de natuur, laten de natuurwezens zij het vaak nog behoedzaam, zich bij velen weer zien en gevoelen.

Nieuwsgierigen kunnen hun hart ophalen met vele boeken, zie bij mediatheek, boeken.

Een opmerkelijk artikel hierover in Trouw, 18 februari 2011

WITTE BROEDERSCHAP EN GALACTISCHE FEDERATIE

Zoals in de natuur alles elkaar aanvult en zo naar haar eigen balans toewerkt, zo kunnen de Witte Broederschap (Lichtmeesters die op Aarde geleefd hebben, (aards)engelen en de Galactische Federatie (Afvaardiging interplanetaire meesters in dienst van het Aarde welzijn) ons helpen, aanvullen in het urgente Aarde herstelwerk.

Uit een rijk verleden puttend en vanuit hun meerdimensionale perspectief, kunnen zij o.m. ontbrekende sleutels aanreiken (b.v. bij zwaar belaste plekken), bemiddelen tussen planetaire afdelingen (b.v. bij te bouwen woningen, wegen e.d.), bescherming bieden bij chemische- en stralingoverlast en het op harmonieuze wijze, verantwoord afvoeren van astrale opeenhopingen waardoor de Aarde zich steeds meer met positieve evolutie kan verenigen.

Zo herinneren zij ons tegelijk aan onze oorspronkelijke vermogens, waardoor wij ons Hoederschap weer optimaal kunnen uitoefenen.

© Copyright hoederschapvandeaarde