Coach aardehoederschap


Voor degenen die hun ervaringen, inzichten en passie wensen te delen en activeren, door zelf coach te zijn voor anderen.

Bij voldoende belangstelling:

Natuuropstellingen met excursie, alsmede enige permacultuurkennis. Tevens enkele gerelateerde, kosmische wetmatigheden/planetaire ritmen, waaruit o.m. Druiïde- Keltische- en Germaanse wijsheden zijn onttrokken.

Aandacht voor groepsexcursies* (bedrijven, kinderen, ouderen) om vernieuwde levenswaarde en dus levensvreugde te kunnen schenken en delen. *kennis van creatieve vaardigheden komt aan bod b.v. het maken van bijen- en insectenhotels.

Als coach Aarde Hoederschap vervullen we een actieve rol in het verduidelijken van ons deelgenootschap en erfrecht, de onvoorwaardelijke en onuitputtelijke liefde van de Aarde. Dit niet alleen te herinneren maar ook te laten ervaren. Met onze gezamenlijke inspanning, zoveel mogelijk kunnen bijdragen aan persoonlijk evenwicht, persoonlijke vervulling, ecologische en duurzame evolutie.

De kern uitbreidend van Hoederschap van de Aarde, om onszelf breder en dieper te kunnen aarden met (vooraleerst) desgewenst het mede-organiseren van kennismakingsbijeenkomsten, Gemoedelijke Ontmoetingsdagen en wat zich verder aandient. Gevolgd door het desgewenst zelf kunnen leiden van verdiepingsworkshops. Het bieden van begeleiding, door vragen en processen tot duidelijkheid te brengen bij ieders specifieke natuurbeleving en -verbinding.

Het samen werk maken van het zo nodige herstel van de balans groen/water/lucht/ether/beton, o.a. met genoemde beleids- en beheerpartners (zie home en links pagina.)

Extra vermelding van individuele dienstverlening kan uiteraard opgenomen worden bij de linkspagina

Locaties: als bij verdiepingsworkshops.

Aanmelding altijd tot uiterlijk 3 weken van tevoren via de kontaktpersonen of via de contactbutton van deze website

Voorlopige data (8 met  1 extra evoluatiedag):

Bijdrage in de kosten: te informeren bij het betreffende Steunpunt

© Copyright hoederschapvandeaarde