Holland was Holtland


Ooit was ons land een ‘Holtland’, Houtland: bosland, met voornamelijk eiken- en beukenbomen, gemengd loofbos met een rijke onderbegroeiing, gelaagde struikvegetatie: mos, kruiden en bloemen. Er is helaas weinig tot niets van overgebleven. Bij de opkomst van het industriële tijdperk werden de oerbossen (en hele imposante beukenlanen) gekapt voor de aanleg van spoorbielzen. Ervoor in de plaats zijn vooral dennenbomen (niet hun oorspronkelijke habitat echter t.b.v. houtproductie) en heide gekomen, waardoor zuivere, zuurstofrijke luchtproductie degradeerde en de eens zo vruchtbare grond veelal ernstig verzuurd, verschraald is geworden. Heide vraagt (graasdieren) weinig onderhoud echter is erg brandgevoelig.

Geneeskrachtige kruiden en bloemen (vers of gedroogd zeer heilzaam) zie je steeds minder. De farmaceutische industrie onderzoekt nu de regenwouden voor extractwinning.

Waar veel berken opkomen speelt meestal een overgangsfase, waarna mogelijk weer eiken en beuken floreren, echter zij getuigen ook nog vaak van ernstige grondproblemen. Grootschalig worden t.b.v. humusvorming ook lindebomen (van oorsprong geen bosboom) geplant; zoals bleek is deze boom echter nogal gevoelig voor ongedierte.

Ook worden vaak hele gebieden ingrijpend veranderd ter bescherming van b.v.  een hagedissoort waardoor echter gelijk opgaand, de habitat van vele andere diersoorten verloren gaat.

De vaak heftige inspeling door zon, wind, regen etc. zorgt voor verdergaande verstoringen in niet-veranderde omgeving(en) en zijn energielijnen en -zônes verstoord zo niet vernietigd.

Honderden jaren zijn wij ons niet meer bewust geweest van het feit dat de natuur intelligentie herbergt, met daaraan verbonden natuurwezens. Door massale boomkap, waterdempingen en lucratief geconcentreerde woningbouw met weinig of geen groen en geen natuurlijk stromend water, wegen, spoorlijnen, boor- en explosieve technologieën, mijnen, stortplaatsen, industrieparken, straling etc. zijn veel hoogwaardige energieplekken, zônes- vergelijk de menselijke energieplekken en -zônes als meridianen, zenuwen en chackra’s, ernstig verstoord of vernietigd.

Daardoor stopte belangrijke doorstroming van informatie en energie, die op haar beurt, net als in ons lichaam, in verbinding staat met andere energiezônes en –plekken.

Degeneratie, ziekten, plagen en uitsterven van gewassoorten én diersoorten (zeer zorgwekkend m.n. bijen!) zijn zichtbare gevolgen van nog vaak onbegrepen oorzaken. Grootschalige landbouw met toepassing van kunstmest en agressieve bestrijdingsmiddelen bracht ook haar bekende tol: verschraalde grond en voedsel dat veel aan zuivere voedingswaarde heeft ingeboet.

Site met veel informatie en links: http://nl.wikipedia.org/wiki/Boomaantasting

Alarmerende wereldwijde bijensterfte door agressieve bestrijdingsmiddelen en straling  Zembla 12 maart 2011

De mens is aan zet:  Dringende verzoeken van de bijen! 

Hoe we zelf de bijen kunnen helpen: Transition Town Zutphen. Video en informatie over drachtplanten, bijenhotels e.d.

Prachtig filmpje over insecten en hun universeel dienende levenspassie

© Copyright hoederschapvandeaarde