HOEDERSCHAP VAN DE AARDE: FLORA, MENS EN FAUNA IN PERFECT ECOLOGISCHE BALANS

Als een perfecte moeder, voorziet moeder Aarde in alle basale levensbehoeften voor alle vormen van leven: van lucht, water, voedsel, warmte, natuurgeneeskracht, vrije energie tot bouw/woonmaterialen en kledingstoffen. Wij hebben daar de nodige uitbreidingen aan toegevoegd o.a. alles rond mobiliteit, wellness/cosmetica, communicatie.

Met ‘Hoederschap van de Aarde’ wil een gepassioneerde groep mensen die reeds vele jaren anoniem veel werk heeft verzet met uiteenlopende expertise, de zorg voor de natuur stimuleren en toewerken naar een verrijkt natuurlijk levensperspectief voor flora, mens en fauna.

Met (gast)lezingen/kennismakingsbijeenkomsten, verdiepingsworkshops en coach trainingen spelen wij in op actuele ontwikkelingen en hopen wij alle Natuurliefhebbers, naast de bekende belichtingen (bestaande.landschapsinrichting/onderhoud), passende opstappen te bieden voor nieuwe natuurbeleving en/of natuurinrichting.

De meest basale informatie  m.b.t. de natuurwetmatigheden (wat is dit eigenlijk voor planeet….!) zijn hierbij alvast weergegeven.

In eigen woonomgeving ofwel anderszins kan dan mogelijk meer gedeelde zorg tot stand kan komen.

Zo wil deze groep een begin maken met het bijdragen aan het herstel van het natuurlijke evenwicht: groen, water, lucht, ether en beton waar organisaties als Innovatienetwerk, IVN Natuur- en milieu educatie, Natuurbeheer Nu en Natuurcollege zich ook op richten.

steden en dorpen

Gedeelde zorg voor eigen natuurrijke omgeving Lees meer»

Levenswoorwaarden

Beschermen en stimuleren van alle harde werkers in lucht, bodem en water Lees meer»

Natuur en kinderen

Onbegrensd toneel en vrije bibliotheek Lees meer»
© Copyright hoederschapvandeaarde