Kennisbank energetisch werk


Voorbij eigen presentatie, blijkt progressie uiteraard uit verricht werk. Daarom vragen wij bij ieder werkverzoek of je bereid bent naast beschrijving van je verzoek, kort iets weer te geven over het resultaat. Daarvan zullen we het nodige op de speciale bloei en oogstpagina weergeven.  Zo kunnen mensen dan een heldere indruk krijgen van zowel aanvragen als resultaten.

Vervolgens kunnen we, met de resultaten uit studie/werkgroepen, een kennisbank opbouwen tot bevordering van algemeen maatschappelijk beleid en beheer; een bottom-up structuur voor b.v. meer natuur in eigen omgeving. In het algemeen, kan zo gewenste variatie ontstaan maar ook meer organische, authentieke vegetatie zones, waarbij natuurorganisaties (o.m. via hun magazines en PR) een belangrijke rol in kunnen gaan spelen.

Hieronder verslag van verrichte werkzaamheden en resultaten:

3 april 2012:  Nieuwe toekomst voor duinlandje Egmond aan Zee

Een  duinland krijgt een nieuwe bestemming. Via een vereniging van 300 mensen komt er een nieuwe beheerstructuur. Er ontstaat een bundeling van waardevolle energielijnen, waar het hele gebied enorm van gaat profiteren. Water wordt ontdekt en kan goed benut worden. Een heuse oase, leerschool en rustplek inéén. Nieuwe toekomst duinlandje Egmond aan zee

12 oktober 2011: Veranderingen bevestigd voor boerderij, landbouw en veeteeltbedrijf Midwoud NH

Al lange tijd worden veranderingen gewenst en voorvoeld, waarbij ook privé omstandigheden in een betere stroom willen komen. Ook hier boden het land en de dieren de nodige sleutels:  Boerderij, veeteelt en landbouwbedrijf in Midwoud

24  juni 2011: Nieuwe perspectieven voor Zorgproject Vrouw Holle Ursem

Een zorgboerderij waar jongeren begeleid worden en weer bij zichzelf kunnen komen binnen de warmte van gezin, dieren en het land daar komt heel wat bij kijken. Na een ingrijpende gebeurtenis ca. 3 jaar geleden en daardoor veranderde omstandigheden, ontstond behoefte aan ‘koersduidelijkheid’ , nieuwe perspectieven en daarbij behorende inspiratie rond alle (on)mogelijkheden: Zorgproject Vrouw Holle Ursem

21 juni 2011: Natuuropstelling Almen

Het verleden, heden en toekomst in beeld via de natuurwezens! Een prachtige en gevoelige weergave, zeer boeiend om te ontvangen én om te lezen. Wat zijn pijnpunten en wat zijn hoopvolle aspecten en….wensen. Natuuropstelling Almen

21 maart 2011:  Naar cohesie en transformatie Volkstuincomplexen regio Alkmaar

Zoals bij veel kringen,  speelt ook bij volkstuinhouders het fenomeen dat ieder voor zijn/haar eigen eilandje, het stukje grond, meer (bijzondere) waardering toedicht, koestert, dan voor het stukje grond van anderen. Er is in de loop der jaren veel onderlinge irritatie en spanning gekomen, wat tot oplossingen wil komen via een overkoepelende organisatie voor (belangen van) volkstuinhouders.      Het blijkt echter dat strenge regels met zelfs bijgevolg rechtszaken,  de onderlinge harmonie niet ten goede komt, integendeel. Lees meer: Volkstuinen regio Alkmaar

22 februari 2011: Opschoning woonhuis plus erf

Er heerste al heel lang een onrustige atmosfeer in het huis, soms voelde het alsof je als het ware door een soort weerstand heen liep. Bepaalde plekken voelden onbestendig. In het algemeen leek het de concentratie te beïnvloeden maar bovenal was er sprake van schaarse nachtrust. Lees: Opschoning woonhuis plus erf in Hengelo, Gelderland

21 februari 2011: Begeleiding buurtparken Hoorn

In het Noordhollandse Hoorn werd in 2 buurtparken de natuur rigoureus veranderd voor de bouw van vele appartementencomplexen. Hiervoor moest een groot aantal bomen gekapt en/of verplaatst worden en de waterpartijen werden ook veranderd.

Het verlies van enig spaarzame natuur woog zwaar bij burgers (lange tijd tevergeefse weerstand) en dat kon je goed voelen. Lees:  Begeleiding buurtparken Hoorn

20 februari 2011: Suksesvolle opschoning N.O. Frankrijk

Bij de realisatie van een spiritueel centrum in Noordoost Frankrijk stuitte men op grote onbestendigheid in het pand tot in de wijde omgeving. Het werk werd hierdoor ernstig bemoeilijkt, terwijl de natuur leed onder zichtbare verstoringen. Lees hier over  opschoning gebied Noordoost Frankrijk en hoe de situatie was vóór de opschoning en erna.

© Copyright hoederschapvandeaarde