Kinderen


Het hoeft geen betoog dat de natuur voor elke fantasie en spel altijd de beste ruimte en sfeer biedt en dat er een groot tekort is aan natuurlijke ruimte. Bekend is ook dat een rijke spelbeleving  bijdraagt aan inspiratieve, creatieve, krachtige en dynamische evolutie. Dit eveneens te herstellen is een groot appél aan ons volwassenen! Intuïtief zijn (jonge) kinderen bovendien nog sterk verbonden met het meerdimensionale beleven van de natuur; veel kinderen praten met bomen, bloemen, dieren b.v. vogels, vlinders etc.: hartverwarmend en zo hoopgevend als we dit als reële natuurwaardering respecteren, weten te behouden en kunnen uitbouwen!

Voor kinderen organiseren we (ook weer, bij voldoende belangstelling) dan ook graag aparte excursies (aanmelden altijd tot uiterlijk 4 weken van tevoren, via de contactbutton van deze website), waarin behalve verwondering als sleutel voor reflectie, ondermeer deze intuïtieve verbinding alle ruimte krijgt en zij zich in eigen fantasie en spel heerlijk kunnen uitleven.

Bijdrage in de kosten: Per groep van x kinderen – te informeren bij het betreffende Steunpunt.

© Copyright hoederschapvandeaarde