Leylijnen


Leylijnen zijn energiebanen die min of meer kaarsrecht langs, dus niet alleen dóór,  het aardoppervlak stromen.
Deze planetaire en kosmische energie van bovengemiddeld tot hoge frequenties draagt bij aan belevendiging van onze aarde. Daar waar deze zgn. etherische energielijnen elkaar kruisen, ontstaan knooppunten van energie, dat zijn de leycentra.

Eigenlijk zijn de leylijnen en de leycentra goed vergelijkbaar met de meridianen en de acupunctuurpunten van het menselijke lichaam, waar eveneens levensenergie doorheen stroomt. Deze lijnen en centra zijn op te sporen met wichelroeden en sommige mensen nemen ze zelfs zonder die hulpmiddelen waar.
Een leycentrum is goed vergelijkbaar met een draaikolk in het water. De energie van een leycentrum is rechtsom draaiend bij de daar naar binnenstromende kosmische energie.

In de directe nabijheid van het instromende punt is ook altijd een uitstromend punt aanwezig, vergelijk onze ademhaling en verteringsstelsel.
Een leycentrum is dus een elektromagnetische pool of “aarde-chakra”. Dit chackra is ook, net als bij ons lichaam, verbonden met andere dimensies: een dimensiepoort dus.
De mens is zich altijd (onbewust) van deze plekken van verhoogde levensenergie  bewust geweest en is zich daarop gaan vestigen.
Een leycentrum werkt ook duidelijk energieverhogend voor diegene, die daar een poosje vertoeft. Het omgekeerde is echter ook waar: door bijzondere frequenties in het bewustzijn van mensen kunnen energieplekken ontstaan. Waar beschavingen ontstonden werden zulke plekken van verhoogde levensenergie ook gecreeerd.
Een heel opvallend fenomeen is dat er in West Europa een heel lange, kaarsrechte leylijn bestaat waarbij altijd resonantie is met de aartsengel Michael. Deze leylijn van etherische energie loopt van Santiago de Compostela over Carnac, Le Mont St. Michel, Hargen, Keinse, Oosterland, Harlingen, Wijnaldum, Sylt, Stockholm naar Arkhangelsk.

© Copyright hoederschapvandeaarde