Natuuropstellingen


Zoals al veel bevestigd in andere segmenten (families, organisaties) komt via deze techniek een zuivere weergave naar voren m.b.t. de voor alle levensvormen beste invulling, inrichting, van een biotoop. Waar is disharmonie, ziekte, tekort aan voedingsstoffen, water…wat zijn oorzaken, wat zijn algemeen verrijkende oplossingen en hoe zijn deze het beste te integreren. Welke wijze van onderhoud dient de biotoop het beste.

Het Woord van de Natuur te verstaan, met haar in dialoog en samenwerking te treden voor algeheel welzijn: kostbare informatie uit de grootste vrije bibliotheek, die ons voorstellingsvermogen zal doen oprekken!

Er zijn in maatschappelijk verband reeds nationaal en internationaal, mensen hierin actief en e.e.a. tekent zich hoopgevend af naar de toekomst. Het is in ieder geval een uitdaging hoe letterlijk opgediepte informatie naar praktische uitvoering te brengen.

Bij voldoende aanmeldingen  zal dit als waardevolle applicatie toegevoegd worden.

Bijdrage in de kosten: te informeren bij het betreffende Steunpunt.

Voorlopige data:

© Copyright hoederschapvandeaarde