Noodzakelijk herstel


In de afgelegde weg van Natuurbesef naar Natuurlijke ontwikkeling handelden we naar beste weten en uit deze weg leerden we dat we onszelf tekort doen en beschadigen doordat wij de Aarde tekort doen en beschadigen. We zijn ons er nu van bewust en vatten onze verantwoordelijkheid op: we kunnen, met alle gelaagdheden in de samenleving, naast elkaar en tezamen werken aan het benodigde, dringende herstel. In toenemende mate wordt gelukkig ingezien dat dit de grootste prioriteit verdient voorbij wetsbeperkingen, bureaucratie en wordt (dankzij vele fondsen), geld vrijgemaakt.

Zo is er al veel veranderd door middel van duurzaamheid en ecologische aanpak.

Bijzondere aandacht ook voor de Oertijd Code die terugkeer naar de ongemanipuleerde, oorspronkelijke gewassen mogelijk maakt.   In laboratoria hebben wetenschappers  zaden en visseneieren blootgesteld aan een elektrostatisch veld dus een hoogspanningsveld waardoor geen stroom ging, resultaat: explosieve groei van zowel de zaden alsook de visseneieren. Tegelijkertijd groeiden zo planten in hun oervorm, de vorm die al eeuwen en soms millennia uitgestorven is. Oertijd code

Er zijn veel boeren die hun land en vee al  jaren alternatief onderhouden, met zichtbaar vitale resultaten. Liefde voor het land, de gewassen en het vee gaan hand-in-hand met afstemming op universele wetmatigheden, de natuurwezens en de bezieling van de dieren.

Permacultuur – een zeer snelgroeiend alternatief voor o.m. traditionele landbouw, zie http://www.permacultuurnederland.org biedt volop verrassende inzichten waarbij ook het licht wordt geworpen op in de natuur altijd aanwezige, elkaar ondersteunende principes.  (Deze methode biedt ook voor etagewoningen  zeer creatieve invullingen.)

Elk segment vraagt aanpak op het fysieke en het niet-fysieke niveau. Een zuivere harmonie bereiken tussen flora, mens en fauna, dieren – herstel aan bodem, planten, water, lucht, ether en beton, leidt ons automatisch naar een totaal ecologische integratie van onze basale levensbehoeften:

–          Gezonde lucht, -grond, -water en -ether

–          Een gezond huis dus zoveel mogelijk ecologische bouw

–          Gezond en eerlijk voedsel

–          Milieuvriendelijke, vrije energie

–          Kleding van zoveel mogelijk natuurlijke materialen

–          Vrijheid van keuze en daaraan gerelateerde educatie

–          Liefdevolle sociale cohesie

© Copyright hoederschapvandeaarde