Verdiepingsworkshops


Iedere maand organiseren we bij voldoende belangstelling workshops met een excursie,  natuurveranderingen volgend( noteer ze tijdig genoeg in je agenda!)

Je leert ruimte en rust in jezelf te scheppen om jezelf af te stemmen op de verschillende frequenties van alles wat in een landschap aanwezig is: bodem, vegetatie, dieren, natuurwetmatigheden, gezondheid dan wel ziekten, het bewustzijn van Moeder Aarde, ook bekend als Gaia (elementenbewustzijn), energielijnen en aarde-chackra’s, natuurwezens.

Je leert daardoor te onderscheiden wat in zuivere balans verkeert en wat in disharmonie verkeert en daaraan gerelateerde oorzaken. Hoe daarmee om te gaan c.q. hoe je tot oplossingen kunt komen.

Ook hoe je jouw eigen energie, lichamelijk zowel als geestelijk, tot blijvende balans en vitaliteit kunt brengen.

Verwachtingen: resultaat is uiteraard mede afhankelijk van ieders achtergrond e.d. Daarom vragen we je van tevoren aan te geven wat je al hebt gedaan of wat je wensen zijn. Daarbij is ook handig een planning te maken voor een aantal maanden. Met deze werkwijze hebben we samen een soort doelkompas, waarbij je optimaal kunt anticiperen op andere, ondersteunende en aanvullende activiteiten en wordt voor iedereen zichtbaar hoe ieder elkaar zo gewenst, kan helpen of aanvullen.

Bij jaardeelname (17 workshops) kan in overleg, ook tussentijds begeleiding verkregen worden.

Locaties: afgestemd op het woongebied van de meeste aanmeldingen dan wel zo centraal mogelijk in het land, in of nabij een natuurrijke omgeving.

Aanmelding altijd tot uiterlijk 3 weken van tevoren via de kontaktpersonen of via de contactbutton van deze website

Voorlopige data:

Bijdrage in de kosten: te informeren bij het betreffende Steunpunt.

© Copyright hoederschapvandeaarde