Waardering energetisch werk


In het algemeen wordt gestreefd naar laagdrempeligheid, waarbij minimaal vergoeding van de gemaakte kosten wordt gevraagd.

Voor waardering van energetisch werk staan wij, naast verrekening in euro’s, open voor verrekening op (gedeeltelijk) alternatieve wijzen, waarmee wij willen bijdragen aan de nodige economische veranderingen. Er zijn diverse mogelijkheden (b.v. regionale valuta, ruildiensten), dit altijd vooraf te bespreken.

© Copyright hoederschapvandeaarde