Veranderingen bevestigd voor boerderij, landbouw en veeteeltbedrijf te Midwoud NH

Al lange tijd worden veranderingen gewenst en voorvoeld, waarbij ook privé omstandigheden in een betere stroom willen komen. Ook hier boden het land en de dieren de nodige sleutels:

Boerderij, veeteelt en landbouwbedrijf in Midwoud NH (voorkeur anonieme vermelding)

Doorgevingen ter inspiratie, i.s.m. de natuurwezens en Moeder Aarde vertegenwoordigers.

–  Eerste beeld een jonge boer met z’n vrouw (voorouders). Hard werken, met hart en ziel.

–  Op latere leeftijd (beeld oude vrouw) laat zich ondanks grote tanigheid, vermoeidheid en teleurstelling, enige verbittering zien.

Grindpad, tussen weilanden, wederzijds vee, in de verte het huis – in schaduw, die echter snel oplost (mede door/in de stroom van nieuwe keuzen).

– Een andere oude vrouw,  waarschijnlijk een onbekend iemand uit de nog verdere geschiedenis: biddend met een rozenkrans. Had sterk religieus stempel op de plek gezet (zie ’n kerk oprijzen); zag daarin graag continuatie* –  het leverde echter zoals grotendeels bekend, de nodige zwaarte en beperkingen. (*bij deze doorgeving is daar verandering in gekomen).

–  Ergens uiterst links in de hoek van een wei, in een lijn naar de rechterhoek van die wei loopt een waterader (staat/stond/symbool voor? een oude badkuip als drinkbak voor de dieren).

–  Hooi scheppen op ’n kar. Wordt iets aan toegevoegd; korrels of poeder, plastic zak met koeienkop, ter verbetering. Gezellig koffie drinken met ’n clubje mensen.

–   Oprechtheid: het goede, zuivere tot steeds groter besef laten worden, bekendheid brengen rond preventie en reductie van ziekten.

–   Het bedienen e.d. van mensen (rondleidingen) vraagt veel energie. Zoeken naar wat/hoe anders.

–  Er leeft een sterk innerlijk besef m.b.t. het vee ‘het kan anders, we willen anders’ – het is een zoeken náár – echter het financieel economische belang overstemt nog dit besef.

– Grote donkere schuur, boer opent hoge deuren: heerlijk… licht en ruimte.

– Sterke verbondenheid met de dieren…ondanks veel buiten zijn, de daar aan verbonden economische waardering (o.a. Cono), wordt de vraag gevoeld hoe het nóg beter kan voor de dieren.

–  Meer persoonlijk (naar eigen invoeling wel/(nog) niet wat mee doen; tijd is mooi peillood): kippen aan het spit rijgen voor eigen consumptie. Nog met dubbele kade kanten leven; genot uit vlees consumptie bij groeiend bewustzijn rond alternatieve mogelijkheden. Hoe komt ’t beste licht op verandering van gewoonten door verandering van bewustzijn.

–  Grote hooizolders leeg, donker… het (is/wordt) allemaal te groot. Hoe anders??

–   Zoekt meer bevrediging uit directer contact met de buitenwereld, zonder dat het teveel energie kost. Een boerderij winkel(tje) trekt maar lijkt te bewerkelijk, belastingen etc.

– In essentie: zoeken naar nieuwe balans door voorvoelde, nodige veranderingen, tussen eigen behoeften en financieel economische behoeften naast het willen delen van informatie en ervaring.

Een breiende oma: hoe deden die het dan, toen grootschaligheid met daaraan inherente financiële afhankelijkheid nog niet bestond. Er volgen enige mogelijkheden, meer gerelateerd aan de tijd van Nu.

Het in eigen beheer van energie en voedsel voorzien lijkt niet te moeilijk:

Is er stromend water in de buurt…. er verschijnt een watermolen. Goed voor het opwekken van energie, grote besparingen en goed voor het water. Uiteraard 1 van meer mogelijkheden.

Voorzien in eigen voedsel, vlees consumptie aanvullend/overgang vormend: een permacultuur tuin* met o.a. noten, zonnebloem(pitten), mais, pompoenen voor zuivere en hoogwaardige eiwitten, vitaminen/mineralen, ijzer, bitterstoffen, zuren etc.

(*met grote diversiteit kruiden, bloemen – ook fijn voor de aarde i.p.v. eenheidsakkers).

–  Mogelijke terugkeer naar kleinschaligheid door duidelijke regionale profiel activiteiten. Vrijwilligers zullen hieruit ontstaan, zij helpen met b.v. groente tassen, zelfpluk(dagen), organiseren van (boeren) markten (waarbij smoothies uit eigen teelt worden uitgedeeld) en het educatief maken van fundamentele zaken bij scholen, w.o. scholen die ook stagiaires kunnen leveren.

– Natuurwezens: van bollenvelden naar educatie tuinen?

–  Accent op elkaar helpen met b.v. ruilhandel (barteren zie document, kunnen allerlei eigen bedachte extra’s aan toegevoegd b.v. regelmatige standaard tegoeden).

– Heel belangrijk: inleven van ieders rol in een nieuw perspectief. Wat is de zielepassie en waar ligt al wat ervaring, hoe elkaar daarin te helpen om te groeien in gewenste know how/ervaring of- hoe elkaar aan te vullen; het land en i.h.b. deze plek met eigen geschiedenis, werken op het land, de planten, energetische processen en natuurwezens, dieren, biologische melk en -verwante productie, kinderen, integratie permacultuur (educatie) met: mogelijk creëren diversiteits landschap bv ook een bosachtig gedeelte om van hoog naar laag te komen, met een rijk gevarieerde vegetatie. Eetbaar landschap, vergeten gewassen etc. Last but zeker not least het educatieve aspect en de rondleidingen, wellicht nuttig die (geholpen door vrijwilligers) meer op doelgroepen af te stemmen b.v. jonge kinderen/studenten/ouderen).

– Profielvorming naar buiten toe, het opbouwen van meer plaatselijke nominatie: Nieuwsbrief met verslag veranderingen, progressie. Persoonlijke karakter erg belangrijk, komen spontaan helpers op af. Communicatie vanuit en tot het hart: bewustwording en herkenning leidt tot saamhorigheid en motivatie elkaar voorbij de betekenis van geld te helpen, waardoor gelijk ook ieder zichzelf helpt.

– Daarbij kan ook alvast vooruit gedacht worden m.b.t. alternatieve uitwisselingsystemen b.v. bartering, waarvan documentatie is gegeven. Wereldwijd dé bewezen oplossing voor alle financieel economische (en dus ook sociale) problemen.

Ans Reurekas, 12 oktober 2011. www.hoederschapvandeaarde.nl

Reactie bij het bezoek 24 oktober:

Wat m.b.t. het verleden was doorgekomen werd herkend door de vader van de boer.

Boer: dit alles bevestigt het gevoel en zelfs enkele zaken waren al in de doorgegeven context in beweging gekomen.

Het is nu een kwestie van interne processen aangaan (er zijn nog wat drempels te beslechten) waarna tot een gemeenschappelijke overeenstemming en aanpak kan worden overgegaan. Het ongekende doch in de geest reeds verkende kan dan gerealiseerd worden

© Copyright hoederschapvandeaarde