Ondersteuning en begeleiding


De aanpak op het fysieke niveau van vrijwel alle levensbehoeften daarvoor worden via de vertrouwde kanalen, met wisselend effect mede door de factor geld, de bekende remedies toegepast b.v. aanleg, uitbreiding en onderhoud van beplanting, (schone(re)/duurzame technologieën, natuurlijke materialen.

De aanpak op het niet-fysieke, holistische (meerdimensionale) niveau is nu van het grootste belang. Energieën bewegen en stromen uit van lokaal gebied naar grotere gebieden: we mogen de vele natuurrampen als stormen, overstromingen, vulkaanuitbarstingen zien als reflectie van nog grote disbalans en roep van de Aarde en de natuurwezens om vanuit het herwonnen universele liefdesbewustzijn verbindingen te herstellen, energetisch belaste plekken te bevrijden en te genezen, energiepoorten, chackra’s te heropenen etc.

Alvorens ergens te gaan bouwen en b.v. wegen, sporen aan te leggen, zal, zoals ooit, uitwisseling met de ter plekke actieve biotoop leiden tot een optimale win-win situatie: het hoogste welbevinden voor alles en allen. Natuur- en omgevingsopstellingen (representanten voor grond, vegetatie, natuurwezens, mensen en dieren, historie, water, beton, vergelijk familie- en organisatie opstellingen) kunnen dankbare sleutels zijn voor toekomstig natuurbeleid en –beheer.

Een groot aantal mensen werkt hier, anoniem en belangeloos, al vele jaren aan. De tijd is nu rijp genoeg om meer professioneel gekaderd naar buiten te treden.

Zo kunnen (gast)lezingen/bijeenkomsten georganiseerd worden om in het algemeen informatie te verbreiden en elkaar te inspireren (kennismakingsbijeenkomsten), hetgeen kan leiden tot verdiepingsworkshops met excursies.

Daarnaast  is samenwerking mogelijk met vele partners:

–          landschapsarchitecten

–          gemeenten

–          projectontwikkelaars

–          woningcorporaties

–          natuur(educatie)organisaties

–          landgoedeigenaren(organisaties)

–          boeren(organisaties)

–          hoveniers(organisaties)

–          milieugroepen

–          woonbiologen

–          scholen

–          cultuur- en recreatie centra

–          zorginstanties

Er kan onvermoed prachtige samenwerking ontstaan met natuurwetenschappelijke, permacultuur- ecologische- en meer spirituele benaderingswijzen tussen individuen, groepen, organisaties etc., waardoor de zorg voor natuur in natuurbeleid en natuurbeheer elkaar weer gaat aanvullen en zo tot urgente laagdrempelige en maximale doorbraakmakende  draagkracht komt. Waar mensen zelf wonen en leven, kunnen zij vanuit dan gemotiveerde verantwoordelijkheid, participeren in het lokale beleid en beheer. Meer groen draagt uiteraard ook aan economische waardevermeerdering bij.

© Copyright hoederschapvandeaarde