Oertijd-Code: een alternatief voor genetische manipulatie

Dit boek licht de sluier op over een ontdekking door CIBA (Novartis) een farmacie gigant. In laboratoria hebben wetenschappers van Novartis zaden en visseneieren blootgesteld aan een elektrostatisch veld dus een hoogspanningsveld waardoor geen stroom ging, resultaat: explosieve groei van zowel de zaden alsook de visseneieren. Tegelijkertijd groeiden zo planten in hun oervorm, de vorm die al eeuwen en soms millennia uitgestorven is. Oertijd code

© Copyright hoederschapvandeaarde