Nieuwe perspectieven voor Zorgproject Vrouw Holle, Ursem NH

Een zorgboerderij waar jongeren begeleid worden en weer bij zichzelf kunnen komen binnen de warmte van gezin, dieren en het land daar komt heel wat bij kijken. Na een ingrijpende gebeurtenis ca. 3 jaar geleden en daardoor veranderde omstandigheden, ontstond behoefte aan ‘koersduidelijkheid’ , nieuwe perspectieven en daarbij behorende inspiratie rond alle (on)mogelijkheden:

Zorgproject ‘Vrouw Holle’ Niek Dol, Ursem

Reading in samenwerking met Witte Broederschap, Sjamanengidsen en natuurwezens

Er wordt gewezen op een kruising van belaste energie/leylijnen (parallel aan de omringende wegen?) en het blijkt direct nodig dit punt te verlichten; er volgt een instroomvortex (kosmische, vitaliserende energie).

Mogelijk is voor deze plek/dit landschap nog meer opschoning nodig, echter in dit stadium (een gesprek met Niek heeft nog niet plaatsgehad) is dit nog niet aan de orde.

Ik merk dat het informatie winnen zeer moeizaam gaat en krijg daarbij dat dit ermee heeft te maken dat er ca. 3 jr geleden iets ingrijpends is gebeurd en in de daarop volgende jaren de stiuatie qua spanning niet verbeterde (er is ook iets gebeurd in de schuur, gereedschap… open cirkelzaag?). Het niet goed aankunnen; energie tekort- er hangt zwaarte (vooral in de schuur). Niek kon (kan?) z’n volle potentie niet meer erbij houden, voelt zich a.h.w. buiten zichzelf. Voel z’n onmacht en zelfverwijt. De dieren en de natuurwezens voelen dit ook plus, heel belangrijk: zij hebben weet van de slacht.

Al met al is het geen toeval dat Niek enige jaren geen contact meer had/voelt met de natuurwezens; niet alleen hij maar ook zij hadden/hebben zich merendeels wat teruggetrokken. Ik zie het echter wel al lichter worden (bij meer gerichte aandacht, focus).

Een korte blik in de woning, schemerig, (het zwaar zien/beleven ván) waar een vrouw is (creatief, haken…?) en krijg onmiddellijk giga pijn op m’n nek en schouders: deze vrouw heeft een te grote balast getorst en is aan zichzelf voorbij gegaan- altijd klaar staan voor iedereen,  naar het voorbeeld van voorgaande generaties.

Een zak met wortels wordt uitgestort (paarden?) , was aan de lijn, in de verte een molen.. kontakt mee (graan betrekken?) dan wel een aanreiking hiertoe, voor meer samenwerking/product uitwisseling.

De grond is (plaatselijk?) erg droog/hard. Er wordt gesuggereerd dat een mengsel van zand, turf, humus en mest zorgen voor verbetering.* irrigatie: zie verderop in de tekst.

Het land zou graag meer variatie verwelkomen i.p.v. de nu meer geconcentreerde clusters, b.v. permacultuur (inspiratieplek b.v. Guurtje Kieft). Fruitbomen en -struiken: appels, peren, perziken, bessen, bramen etc. Kruiden erg welkom; zie (veel) lavendel.

Energetisch voedende bloemen b.v. rozen, zonnebloemen.

Wordt een pannetje (vergelijk: duinpan) met in het midden een watertje getoond; hier zouden de natuurwezens zich helemaal top bij voelen. Zo mogelijk, ‘t liefst stromend water. Kronkelpaadjes met rode flagstones tussen de pannetjes en perken. Naambordjes met omschrijvingen.

De moestuin links vóór daarbij zie ik een authentiek grootmoeder type: het werd/wordt gekoesterd door haar (DE Vrouw Holle!) dit voelt heel fijn.

Het overige land (siertuin rechts vóór kwam even in het bijzonder langs) ‘mist’ wel wat de (ook in de man aanwezige) vrouwelijke aandacht/liefdesverbinding (het is veeeeel).

Het water  zou erg baat hebben van een watermolen (is die er of was die er al?) voor revitalisatie en zuurstofverrijking, het liefste met koperen (beslagen) radaren. Ook kan dan mooi stroom worden opgewekt.

Met het water wordt vervuiling (energetisch) meegevoerd. Mocht ’n watermolen (nog) niet kunnen dan zie ik ’n windmolentje op ’n bepaald punt staan voorzien van de nodige techniek. Dit zou ook schelen in het verspreiden van zwaarte over het land. (weet toevallig ook dat er via 0.groep Zaandam e.e.a. verkrijgbaar is).

*Vijver(tje?) – Een bassin (ligt onder/tegen ’n verhoging aan zo te zien) aanleggen waarvan uit het land geïrrigeerd kan worden.

Om het huis vooral aan de wegenkanten energetisch te beschermen , zou een beuken- of wilgenhaag uitkomst kunnen bieden.

Een upgrade van huis en schuur (lichte kleuren alleen al) voelt gewenst (enkele zwaar aanvoelende plekken); dit komt het gemoed zeker ten goede.

Samenwerking/uitwisseling met buurtgenoten

Aangereikte suggesties voor meer doorstroming van dynamische exploitatie:

– Bezoekerscentrum: terugkeer/stimulance (streek)gebonden producten en ambachten. Daarbij ineenvlechting aanspreken van gemeente- en buurtgenoten (vooral veel vrouwen enthousiast): kleinschaligheid, samenwerking, producten/diensten uitwisseling. Voorbeeld zelfredzaamheid energie en voedsel (het herwonnen bewustzijn mbt integratie heilkruiden), duurzaamheid, minimale CO-2, zuivere lucht/water/bodem. Educatie- en voorbeeldplek basale en evenwichtige levensbehoeften.

– Element Kunst? (besproken); onderdeel bv VVV fiets(kunst) route

– Open Dagen

– Excursies met lunch, brood betrekken van de nabijgelegen molen (samenwerking)

– Scholen: educatie en stages

– Verkoop van eigen kaasproductie, bordje aan de weg

– Plaatsing van bijenkorven/kasten, veel drachtplanten

– ’s Winters voor de schaatsers koek en zopie: naamsbekendheid

– Uit te bouwen met redactie in krantjes, regionale media etc.

Ans Reurekas, 24 juni 2011.

Bevindingen bij het bezoek 4 juli:

De informatie werd in grote lijnen herkend/bevestigd en met groot enthousiasme ontvangen.

Veel van hetgeen aan nieuwe input werd aangereikt heeft even tijd nodig om aansluiting te vinden bij alles wat inderdaad toe is aan verandering en op veel punten al focus had bij Niek.

Hij schrijft t.z.t. nog apart even een reactie stukje voor op de site.

© Copyright hoederschapvandeaarde